oktober 2020

Cultuur en Corona in Venhuizen

Wat brengt Cultureel Centrum De Triangel op de planken in het culturele seizoen 2020-2021?

Kleine concerten op een klein podium met een klein publiek staan er op het programma. Geen grote koren, want er kan ook bijna niet geoefend worden. Welke ruimte gebruikt De Triangel daarvoor? Het domicilie van het Cultureel Centrum De Triangel is de Nederlands Hervormde Kerk (PKN) in Venhuizen. De kerk is op zondag normaal in gebruik voor diensten. In goed overleg met het kerkbestuur is de kerk na een dienst ’s middags open voor bezoekers van concerten of exposities. De kerkgangers zitten tegenwoordig op ruim 1,5 m uit elkaar, om te voldoen aan de coronamaatregelen.

Nu het aantal bezoekers beperkt is tot 30, waar voorheen met gemak 200 mensen ontvangen konden worden, is het voor iedereen wel erg afstandelijk geworden in de kerk. De Parkschouwburg en andere culturele centra hebben ontheffing aangevraagd op dat maximale aantal. Ook De Triangel probeert een ontheffing te krijgen, omdat bij een dergelijk aantal bezoekers onvoldoende inkomsten binnen komen om de kosten te dekken. De gemeente Drechterland verstrekt wel jaarlijks subsidie, waardoor het tekort iets minder zou zijn, maar met die beperking op het bezoekersaantal zou de stichting De Triangel het niet lang vol houden. Temeer daar getracht gaat worden nieuwe verlichtingsapparatuur aan te schaffen om de artiesten beter uit te kunnen lichten en meer kleur in de herfst en winter aan te kunnen brengen.

Er staan nu optredens op het programma in januari. Vooral de artiesten hebben het in deze tijd moeilijk, maar de bereidwilligheid om op te treden is groot en naar verwachting is de wens om naar een concert te komen ook groot bij het publiek. De expositie van maart dit jaar is op het laatste moment verschoven naar maart 2021, en zelfs dat nog onder voorbehoud. Het programma ziet er voorlopig als volgt uit: 3 januari een concert met orgel, piano, zang en fluit met Dick Grasman, Geanne van Soelen en Ellen Zwaan. Het zou mooi zijn als al deze artiesten goed voor het voetlicht kunnen komen en met hun optreden het culturele leven in Venhuizen extra luister bij kunnen zetten. Dat is waar Stichting Cultureel Centrum De Triangel naar streeft. Alle coronamaatregelen worden in acht genomen en de hoop is op een verruiming van het bezoekersaantal door de veiligheidsregio. Eerdaags zal er meer bekend gemaakt worden.


Cultureel Centrum de Triangel heeft haar domicilie in de Nederlands Hervormde Kerk aan de Kerkweg te Venhuizen. Na restauratie (1968-1975) met subsidie door gemeente Venhuizen en provincie Noord-Holland van deze 15e eeuwse kerk werd door het kerkbestuur besloten dat deze schitterende locatie voor meer doeleinden zou worden benut dan alleen voor de gebruikelijke kerkdiensten.

Voor het organiseren van culturele evenementen en activiteiten werd in 1975 het Cultureel Centrum De Triangel opgericht waarin drie gezindten vertegenwoordigd zijn. Sindsdien verzorgt de Triangel een ruim aanbod aan vooral kunstexposities en muziekvoorstellingen in de kerk.

Cultureel centrum Triangel in VenhuizenBij een onstuitbare brand op 2 november 2003 stortte in Venhuizen laat in de middag de brandende spits van de Nederlands Hervormde Kerk omlaag. Eén jaar later was het vertrouwde silhouet er weer. Een prachtige accommodatie met veel licht en ruimte, een riante entree door enorme glazen deuren en goede voorzieningen voor concerten en tentoonstellingen.

De culturele evenementen die de Triangel organiseert, worden mede mogelijk gemaakt door subsidies van de Gemeente Drechterland en het Zuster Schoenmakerfonds en incidenteel het Westfriesland-fonds, het Prins Bernhard fonds en de Rabobank. Daarnaast kunnen wij terugvallen op een groot aantal donateurs (vrienden van De Triangel) die ons jaarlijks met hun gift steunen. Onze dank hiervoor.

Het programma van Cultureel centrum Triangel

 

Wordt donateur!